Monopolkapitalism

Monopolkapitalism, i marxistisk teori benämning på det kapitalistiska stadium (under 1900-talet) då konkurrensen upphävs, eftersom de framgångsrikaste kapitalisterna slagit ut sina medtävlare. Redan den unge Marx talade om en framtid som skulle präglas av "återkomsten av det fruktansvärda monopolet". I Kapitalet (1867) redogör han för de mekanismer som skulle kunna leda till ett kapitalistiskt monopol. Det var dock först in på 1900-talet som den monopolkapitalistiska teorin utvecklades. Den fick en dominerande ställning i Sovjetunionen och den internationella kommunismen. Snart kom den moderna kapitalistiska statens avgörande betydelse för utvecklingen av kapitalistiska monopol att betonas; den fullt utvecklade teorin kallades "stamokap" (teorin om statsmonopolkapitalismen). Under 1960- och 70-talen började marxistiska ekonomer utanför den sovjetiska maktsfären att kritisera teorin; de hävdade att konkurrensen tvärtom var hårdare än någonsin i den fullt utvecklade kapitalismen. Den "kapitallogik" som Marx utvecklat gällde alltså fortfarande; kapitalismen utgjorde ännu en kamp på liv och död, och statens ekonomiska betydelse fick inte överskattas.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar