Monoteism

Monoteism (nylat. monotheismus av mono- och grek. theos 'gud'), tro på en enda Gud. Judendom, kristendom och islam är exempel på monoteistiska religioner.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar