Mutism

Mutism (fr. mutisme, av muet 'stum', av likabetydande lat. mutus), stumhet, totalt eller partiellt bortfall av spontant tal och svar vid försök till samtal. Mutism har ofta psykiska orsaker, och sjukliga processer kan varken påvisas centralt eller perifert i talapparaten. Mutism förekommer bl.a. som konversionssymtom, som hämningssymtom vid melankolisk depression, som uttryck för negativism eller spärrning vid kataton schizofreni och som följd av hallucinationer och vanföreställningar vid paranoida tillstånd.

Selektiv/elektiv mutism, mutism hos barn, är ett relativt sällsynt tillstånd som karakteriseras av stumhet i många sociala situationer (förskola, skola, kamratgrupper) trots god eller mycket god förmåga att tala. Brister i inlevelseförmåga samt extrema ojämnheter i begåvningsprofilen, lätta eller måttligt svåra utvecklingsrubbningar inkl. lindriga syn- och hörselnedsättningar är vanliga. Eventuellt finns ett samband mellan selektiv mutism och lindriga former av autism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar