Nanism

Nanism (nylat. nanismus, av lat. nanus 'dvärg', av likabetydande grek. nan(n)os), nanosomi, vetenskaplig benämning på dvärgväxt.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar