Neptunism

Neptunism (efter den romerske havsguden Neptunus), uppfattningen att vattnet varit den viktigaste faktorn i geologiska processer. Vid 1800-talets början var geologiska skeenden ännu inte klarlagda. Den tyske mineralogen A.G. Werner ansåg att även djupbergarter som granit hade bildats genom utkristallisation från en urocean, och han och hans efterföljare kallades därför neptunister. Andra ansåg, i likhet med den brittiske naturforskaren James Hutton, att magmor inuti jorden har avgörande betydelse för bildning av många bergarter, t.ex. granit. Meningsfränderna kom att kallas plutonister, men även vulkanister, då Hutton ansåg att såväl lavabergarter som djupbergarter var av vulkaniskt ursprung. Striden mellan neptunism och plutonism anses numera ha varit av mindre betydelse.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.