Newtonianism

Newtonianism, benämning på den vetenskapliga världsbild som slog igenom på 1700-talet och som ansågs inspirerad av Newtons teorier. Newtons verk kom att verka modellbildande i flera olika avseenden. Bland vetenskapsidkarna kunde man ta fasta på det starkt empiriska inslaget och de noggranna mätningarna i "Opticks", eller på den matematiska behandlingen av krafter, synbarligen verkande på avstånd (här kan newtonianism ses som ett alternativ till cartesianismens rationalism resp. tilltro till kontaktverkan), och de exakta kvantitativa lagarna i "Principia". Man kunde även påverkas av de mer spekulativa delarna av de ovan nämnda verken, t.ex. försöken att komma ifrån ett "ockult" kraftbegrepp via någon slags eterteori. Samtidigt undveks oftast vad som sågs som mer tveksamma aspekter av Newtons tänkande, exempelvis de alkemiska och de religiösa idéerna, och en mekanisk, deterministisk världsbild uppkom mot slutet av 1700-talet, exemplifierad av Laplace. I vidare bemärkelse kom den newtonska empirin i symbios med Lockes delvis under Newtons inflytande skapade kunskapsteori att bli av avgörande betydelse för upplysningens idévärld.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.