Nominalism

Nominalism, dels en mångskiftande medeltida tankeströmning, dels den däri centrala språkfilosofisk–metafysiska tes som i strid mot olika realistiska uppfattningar hävdade att de s.k. allmänorden eller allmänbegreppen (människa, guld etc.) inte betecknar några universella ting eller universalia vid sidan av eller "över" de enskilda tingen; dessa termer är därför att betrakta blott såsom ljud eller namn (nomina), därav termen nominalism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar