Nonkognitivism

Nonkognitivism, uppfattningen att värderingar inte är föreställningar om att något förhåller sig på ett visst sätt utan är inställningar (känslor eller attityder) till det värderade objektet. Olika varianter av nonkognivitism är emotivism och preskriptivism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar