Nykeynesianism

Nykeynesianism, sedan 1980-talet framträdande nationalekonomisk forskningsriktning inom makroekonomisk teori. I likhet med keynesianerna anser nykeynesianerna att arbetslöshet är ett centralt problem, att en aktiv stabiliseringspolitik är önskvärd och att även penningpolitik kan ge realekonomiska effekter. Dessa synpunkter går tvärtemot ny klassisk makroteori och den reala konjunkturteorin. Nykeynesianerna anser också, i linje med Keynes, att arbetslöshetsfenomenet har sin grund i löners och prisers trögrörlighet, men medan denna trögrörlighet närmast var en oförklarad förutsättning hos Keynes söker de förklara den som ett resultat av individers och företags rationella beteende. En rad hypoteser om orsaker till löne- och priströghet har framförts. Som en orsak till "lönestelhet" anförs bl.a. existensen av temporärt bindande kontrakt samt att lönen även har andra funktioner än den att upprätthålla balans på arbetsmarknaden. Som orsak till "prisstelhet" anförs bl.a. att prisändringar innebär vissa direkta kostnader, och att det enskilda företaget (vid ofullkomlig konkurrens) ofta har mycket lite att vinna på att sänka sitt pris när efterfrågan minskar.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.