Nyliberalism

Nyliberalism, politisk och ekonomisk åskådning som utgår från den klassiska liberalismens tankar om det ekonomiska och sociala livets utveckling utan statsingripanden. Nyliberalerna vänder sig mot Keynes interventionistiska idéer och vill starkt inskränka statens roll i det ekonomiska livet. De förordar lägre offentliga utgifter och lägre skatter. Bland tongivande nyliberaler kan nämnas filosofen Henri Lepage och ekonomen och monetaristen Milton Friedman. På det politiska planet har nyliberalismen haft stor betydelse under 1980-talet, främst i USA under president Reagan och i Storbritannien under premiärminister Thatcher. I Sverige har nyliberala idéer förts fram av näringslivets organisationer och inom Moderata samlingspartiet och dess sidoorganisationer. Viss begreppsförvirring kring nyliberalism råder i Sverige eftersom benämningen även används för libertarianism, dvs. politisk-filosofiska idéer som betraktar individens frihet från tvång som grundläggande värde oavsett om tvånget utgår ifrån andra individer eller staten.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.