Objektivism

Objektivism kan delas in mellan kunskapsteoretisk realism samt inom värdeteorin.

Objektivism (kunskapsteoretisk realism)

Objektivism, filosofisk term som används i flera betydelser; kunskapsteoretisk realism, i motsats till subjektivism, psykologism, och solipsism.

Objektivism (inom värdeteorin)

Objektivism, filosofisk term som används i flera betydelser. Inom värdeteorin objektivistiska teorier, i motsats till subjektivistiska och emotivistiska (se subjektivism och emotivism). De som förespråkar objektivistiska värdeteorier hävdar att värdeegenskaper är egenskaper hos de värderade objekten på likartat sätt som andra egenskaper, t.ex. rödhet och rundhet. Det innebär att värdesatser gör anspråk på att säga något objektivt. Finns inga sådana värdeegenskaper är dessa anspråk ogrundade, vilket en del filosofer menar.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar