Ovism

Ovism (av lat. ovum 'ägg'), teori härstammande från den nederländske läkaren Regnier de Graaf (1641–73), enligt vilken Eva och alla andra arters första honliga representanter i sina ägg bar äggen för alla kommande generationer, det ena i det andra, så att de nya individerna successivt utvecklades – bokstavligen vecklades ut – ur sina resp. ägg. När Leeuwenhoek funnit den hanliga spermien och tyckt sig se en miniatyrmänniska i dess form, uppstod den rivaliserande teorin att det var dessa hanliga spermier som i stället inneslöt alla kommande generationer (animalkulism). Båda teorierna byggde på preformationsteorin och stod i motsatsställning till teorin om epigenes.

Lägg till ny kommentar