Panarabism

Panarabism, uppfattningen att alla araber och arabfolk utgör en enda nation, trots olikheterna i faktiskt talspråk, kulturtradition och religionstillhörighet. Den kan också vara ett politiskt program: strävan att förena alla araber till en enda stat, eller åtminstone etablera ett nära samarbete mellan arabstaterna. Panarabismen har samband med den litterära arabiska kulturrenässans (an-nahda) som började under senare delen av 1800-talet, med namn som Butrus al-Bustani och, senare, Mustafa Lutfi al-Manfaluti. Både Bathpartierna, med Michel Aflaq som ledande ideolog, och nasserismen har hävdat panarabismen. Stundom har den uppfattats som en sekularistisk nationalism, eftersom den utvecklats i motsättning till en religiös tolkning av nationsbegreppet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar