Patripassianism

Patripassianism, en under 200-talet (av Tertullianus) präglad term för den riktning i lärostriderna om Treenigheten som identifierade Sonen med Fadern så att inte endast Sonen utan även Fadern skulle ha lidit korsdöden.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar