Pelagianism

Pelagianism, den lära om människans fria vilja som framlades av Pelagius och hans anhängare under 400-talet. En kontrovers med Augustinus och hans anhängare (t.ex. Caesarius av Arles) pågick under ca 100 år. Den avgjordes till förmån för augustinismen vid synoden i Orange 529. Pelagianismen fördömdes som irrlära vid flera tillfällen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar