Pentekostalism

Pentekostalism, samlingsbenämning på pingströrelser som kan förknippas med en väckelse i Los Angeles 1906. Gemensamt för dem är betonandet av andedop (andeuppfyllelse) och återupplivandet av Andens nådegåvor (1 Kor. 12 och 14). Neopentekostalism är benämning på den karismatiska väckelsen på 1960- och 70-talen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar