Personalism

Personalism, filosofisk riktning som betraktar personen som en oreducerbar realitet och framhäver personens moraliska värde. Personalismen har under 1900-talet haft inflytande på pedagogik och psykologi och funnits i olika former. En variant hävdar att all kunskap, alla handlingar och all förståelse av verkligheten utgår från en individuell person (t.ex. Charles Renouvier). En annan distanserar sig från individualismen och framhäver att personen är beroende av andra personer för att bli person (t.ex. Emmanuel Mounier). En tredje räknar även med kollektiva personer som församlingar, stater osv. (t.ex. Max Scheler). Påverkad av Schelers fenomenologi har påven Johannes Paulus II utformat en personalistisk åskådning.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.