Pessimism

Pessimism (en bildning till pessimus), i filosofin en uppfattning som bestrider att världen är inrättad på ett sätt som överensstämmer med mänskliga önskningar och värderingar eller som står i samklang med ett gott eller förnuftigt ändamål. Ibland inkluderas åsikten att världens existens är ett större ont än dess icke-existens skulle vara. Moderna företrädare för en filosofisk pessimism har varit Schopenhauer och Eduard von Hartmann, men redan hos antikens greker kan man finna formuleringar av en pessimistisk eller tragisk livsuppfattning.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar