Pluralism

Pluralism, mångfald, särskilt kulturell eller åsiktsmässig (t.ex. pluralistiskt samhälle). Inom metafysiken betecknar pluralism läran att den sanna verkligheten ytterst består av en mångfald olika och självständiga principer vilka inte kan reduceras till en kategori (enligt monismen) eller två (enligt dualismen).

Kategori: 

Lägg till ny kommentar