Postkubism

Postkubism, benämning på olika geometriskt abstrakta konstriktningar med rötter i kubismen, t.ex. purism, neoplasticism, konstruktivism och art concret. Utvecklingen av den tredje fasen av kubismen, den syntetiska, är intimt lierad med postkubismen, som under 1920-talet spelade en stor roll inom såväl bildkonst som arkitektur och formgivning m.m.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar