Premodernism

Premodernism, sammanfattande benämning på en rad nydanande, från den klassiska traditionen starkt avvikande tendenser inom bildkonsten ca 1880–1900 som kom att bli utgångspunkter för den moderna konsten från 1905. Dit räknas bl.a. Cézannes senare måleri samt Seurats, Gauguins, van Goghs, Paul Signacs, James Ensors och Edvard Munchs verk.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar