Preskriptivism

Preskriptivism, position inom den moderna metaetiken, främst förknippad med den brittiske filosofen Richard Hare. Enligt preskriptivismen är de moraliska utsagornas huvudfunktion att föreskriva hur vi skall handla med utgångspunkt i en allsidig bedömning av den konkreta handlingssituationen. Denna preskriptiva funktion är enligt Hare omöjlig att reducera till språkets deskriptiva funktion, medan det moraliska språkets värderande funktion tänks kunna härledas ur den preskriptiva. Preskriptivismen menar vidare att de specifikt moraliska omdömena måste vara universella eller återförbara på sådana, dvs. på omdömen som ej tar hänsyn till den handlandes egen person, det s.k. universaliserbarhetskravet – en modern version av Kants lära om det kategoriska imperativet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar