Protektionism

Protektionism, importbegränsning genom ett system av handels- och industripolitiska åtgärder (t.ex. tullar, importkvoter och subventioner) avsedda att ge producenter inom nationen konkurrensfördelar gentemot utländska producenter. Protektionism har i flera länder (t.ex. USA och Tyskland under 1800-talet och flera latinamerikanska länder under efterkrigstiden) varit en del av en politik som syftat till industriell utveckling. Uppfostringstullar har då använts för att gynna inhemska producenter på områden med stark konkurrens från industriellt mer framskridna länder. Protektionismen har också under vissa perioder tilltagit bland i-länderna som en reaktion på ökad konkurrens, främst i samband med internationella kriser som i början av 1890-talet och 1930-talet. Under efterkrigstiden har icke-tariffära handelshinder (t.ex. frivilliga exportbegränsningar och regler om produkters utformning) fått växande betydelse, inte minst som en kompensation för de tullreduceringar som ägt rum inom GATT, EU och EFTA.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.