Psykologism

Psykologism (i allmänhet)

Allmänt åsikten att filosofi och vetenskaper om människan skall ha sin grund i psykologin; mer extremt att psykologin är alla vetenskapers bas.

Psykologism (inom samhällsvetenskapen)

Inom samhällsvetenskapen den metodologiska ståndpunkten att alla sociala företeelser, t.ex. grupper och institutioner, bara kan förstås utifrån de psykologiska lagar som gäller individen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar