Reumatism

Reumatism är i allmänt språkbruk benämning på reumatisk sjukdom.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar