Revisionism

Revisionism, ursprungligen den ståndpunkt som Eduard Bernstein utvecklade i revisionismstriden. Där åsyftades en förändring av Marx ursprungliga teori. Bernsteins idéer spred sig till andra länder där marxism och socialdemokrati vunnit fotfäste, bl.a. Sverige, och efter bildandet av de kommunistiska partierna efter första världskriget blev revisionismen den helt dominerande ideologin i den andra, socialdemokratiska, internationalen. Efter hand bleknade marxismen bort; ur svenska SAP:s program försvann den 1944, ur det västtyska partiprogrammet 1959. Ordet levde vidare inom den kommunistiska världsrörelsen och där nästan alltid som ett skällsord. Såsom revisionism i mer generell betydelse benämns avvikelser från vedertagna uppfattningar på helt andra områden, t.ex. inom historisk forskning.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar