Rhotacism

Rhotacism, språkhistorisk förändring av ett annat språkljud till [r]. Det kan bl.a. drabba [s] mellan vokaler, som i svenska ordet förlora (jfr förlust med bevarat [s]).

Rhotacism avser ven svårighet eller oförmåga att uttala [r].

Kategori: 

Lägg till ny kommentar