Semipelagianism

Semipelagianism är en term präglad under 1500-talet för en ståndpunkt som fördes fram i diskussionen kring Augustinus nådelära – dock utan direkt anknytning till Pelagius – nämligen att människan av egen kraft kan ta första steget på frälsningens väg. Jämför med pelagianism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar