Shintoism

Shintoismen är en viktig religion i Japan.

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

Naturen är besjälad - kami (helig kraft) finns i naturen

Shintoismen är en form av animism då man anser att naturen är besjälad. Naturen tros vara genomsyrad av kami. Begreppet kami är komplicerat men skulle kunna översättas med "gud", "ande" eller "helig kraft". Enligt denna världsbild uppfyller kami naturen och visar sig i olika föremål och naturfenomen. Allt som är stort och märkvärdigt kan vara manifestationer av kami - från stora träd, framstående män och kvinnor, till märkliga stenar. Vördnad för naturen är därför av central betydelse inom shintoismen.

Människan har ett gott förhållande till kami (eller "gudarna"). Så länge människan lever ett anständigt liv, lägger sig gudarna inte i vad vi gör.

Berget Fuji är heligt

Religionen saknar tempel. Däremot finns otaliga shintohelgedomar och andra heliga platser. Berget Fuji på ön Honshu är en av Japans heligaste platser och tros innehålla extra mycket av den kraft som kami utgörs av.

Ceremonier och riter utgör det viktigaste inom shintoismen

Inom shintoismen finns ingen trosbekännelse eller utvecklad teologi. Det finns heller inga stränga regler och inget helvete för de olydiga. Shintoismen förekommer därför i många varianter och en stor del av religionen kretsar istället kring olika ceremonier och riter.

Orenhet och rening är viktiga begrepp inom shintoismen. Olika former av reningsritualer är därför extra betydelsefulla.

Shintoismen var en japansk nationalistisk religion

Shintoismen har hela tiden haft en nationell inriktning och framhållit Japans storhet. Shinto är intimt förknippad med myter om den japanska nationens uppkomst och om landets geografi.

Shintoismen betonar, förutom gemenskapen med landet, även gemenskapen med naturen, folket och släkten.

Fram till slutet av andra världskriget ansågs kejsaren som en manifestation av kami och som en ättling till solgudinnan. Denna shintoism kan betraktas som en japansk form av nationalism. Efter krigsslutet och Japans nederlag förlorade shinto sin privilegierade ställning i det japanska samhället.

Shintoismen har fortfarande inflytande i det japanska samhället då bland annat många nyare religioner är influerade av shinto.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.