Sikhism

Sikhism är en indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen. Läran vilar på den heliga skriften "Adi Granth". Sikhismens ursprungsområde är landet kring Indusflodens övre lopp (Punjab). I dag finns dess viktigaste fäste i den indiska delstaten Punjab, vars befolkningsmajoritet är sikher. Där, i Amritsar, ligger också sikhismens religiösa centrum, Gyllene templet Amritsar. Sikherna utgör ca 7 % av Delhis invånare, av Indiens totala befolkning ca 2 %. Betydande grupper finns i Storbritannien, USA och Canada.

Sikhismens utveckling började under den förste gurun, Nanak. Hans budskap hade sitt ursprung i den typ av hinduisk gudshängivenhet (bhakti) som spreds i Nordindien av s.k. sants ('helgon'). Sådana kringvandrande religiösa lärare spred sitt budskap om den ende guden genom sånger som fick en vidsträckt popularitet. Nanak anknöt också till den sufiska fromheten inom islam. Sånger av Nanak och hans närmaste efterföljare samlades i Adi Granth tillsammans med texter av hinduiska sant-helgon (bl.a. Kabir) och sufier. Den huvudsakliga redigeringen av Adi Granth färdigställdes 1604 under den femte gurun, Arjun; senare kompletterades texten med hymner av den nionde gurun, Tegh Bahadur (d. 1675).

Sikhismen tog avstånd från de dogmatiska, ritualistiska och mytologiska aspekterna av såväl islam som hinduism och betonade enkel fromhet och praktisk etik. Den strävade att minska ojämlikheten mellan kaster och kön. Liksom andra religioner med indiskt ursprung definierar sikhismen det religiösa målet som befrielse (mukti) från återfödelsernas kretslopp (samsara). För sin befrielse är människan hänvisad till Guds nåd. Gud är världens skapare men har också sin boning inom oss. Gud, kallad Sabd ('Ordet'), Nam ('Namnet') och Sat Guru ('den Sanne Läraren'), får inte och kan inte avbildas. I stället ställs Adi Granth i centrum inom gudstjänsten. Lokalerna för församlingsgudstjänsten, som äger rum varje morgon och kväll, kallas gurdwara. Texter ur Adi Granth läses och sjungs till musikackompanjemang. Både män och kvinnor deltar. Något särskilt prästerskap finns inte. Gudstjänsten avslutas med att deltagarna tar del av helgad föda (karah parshad).

Sikhismens tidiga historia präglades av de periodvis spända relationerna till den muslimska statsmakten (under moguldynastin). Dessa konflikter, som bl.a. medförde Tegh Bahadurs martyrdöd, bidrog till en stark sammanhållning och en militarisering av det sikhiska samfundet. Den tionde gurun, Gobind Singh, instiftade 1699 ett brödraskap, den militanta khalsa, som övergripande organisation för samfundet. Män som genom initiation blivit medlemmar av khalsan bär tillnamnet Singh ('lejon'); kvinnor kallas Kaur ('prinsessa'). En khalsamedlem bär fem attribut, "de fem k-na":

  • kesh (oklippt hår och skägg),
  • kangha (kam),
  • kirpan (svärd eller dolk),
  • kara (stålarmband) och
  • kacch (knälånga underbyxor).

Manliga sikher binder upp håret i en knut på huvudet. Vuxna män kompletterar med en turban, en obligatorisk del av den sikhiska religiösa identiteten. Enligt Gobind Singhs beslut fick han ingen mänsklig efterträdare som guru. I stället lät han före sin död 1708 förklara att guruämbetet skulle uppbäras av den heliga skriften Adi Granth (Guru Granth Sahib) och sikhsamfundet (Guru Panth).

Gränserna mellan sikher och hinduer har länge varit flytande. Också i dag betraktar många (särskilt hinduer) sikhismen som en gren av hinduismen. Utvecklingen under 1800- och 1900-talen har dock gått mot ett allt starkare hävdande av en separat sikhisk identitet. Denna tendens fick sina talesmän inom stridbara reformrörelser. En central religiös och administrativ myndighet upprättades 1924, Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC). Tanken på sikhismen som grunden för en nation har lett till att grupper av militanta sikher i väpnad konflikt med den indiska statsmakten kämpat för en separat sikhisk stat, Khalistan.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.