Sionism

Sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel. Sion, ett bergfäste i Jerusalem, fick under judarnas förskingring från 70 e.Kr. symbolisera judarnas längtan tillbaka. Under intryck av den moderna europeiska nationalismens framväxt under 1800-talet började också en judisk nationalism, med en egen judisk stat som mål, att utvecklas i Europa. En avgörande skrift blev Theodor Herzls Der Judenstaat (1896), där författaren ansåg att den ökande antisemitismen inte kunde övervinnas och att den s.k. judefrågan i Europa kunde lösas enbart genom bildandet av en judisk stat. År 1897 lyckades Herzl till Basel sammankalla den första sionistiska världskongressen samt upprätta ett organ, The World Zionist Organization (WZO). I det s.k. Baselprogrammet fastslogs målet för sionismen vara att för det judiska folket skapa "ett genom offentlig rätt garanterat hem i Palestina". Under första världskriget lyckades Herzls efterföljare Chaim Weizmann i Storbritannien 1917 utverka den s.k. Balfourdeklarationen, där den brittiska regeringen förklarade sig se gynnsamt på sionisternas aspirationer. Med Storbritannien som militär ockupant av Palestina från 1917 och som mandatärmakt 1922–48 kunde det judiska samfundet, Yishuv, byggas upp i enlighet med sionistiska intentioner. När andra världskriget var över och britterna gav upp sitt mandat i Palestina kunde sionisterna genom ett skickligt diplomatiskt och politiskt arbete i världens huvudstäder säkra FN:s generalförsamlings resolution 1947 om en judisk stat i Palestina. När Israel utropades 14 maj 1948 var sionismens främsta mål uppfyllt. Efter 1948 har förhållandet mellan Israels politiska organ och den alltfort existerande WZO varit något oklara. WZO, som 1985 hade 1,5 milj. medlemmar i 45 stater, har enligt sitt program från 1968 som uppgift att främja det judiska folkets enhet och dess återsamlande till sitt historiska hemland, Eretz Yisrael, samt stärkandet av staten Israel. Dess högsta organ är den sionistiska kongressen, som sammanträder vart fjärde år. Dess ledning, Jewish Agency, ombesörjer fortfarande invandring av judar till Israel och deras bosättning där. Dess verksamhet finansieras genom frivilliga bidrag till "Grundandets Fond" (hebr. Qeren ha-Yesod) medan The Jewish National Fund (Qeren Qayyemet le-Yisrael) alltfort är ansvarig för landutvecklingen i Israel.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.