Sociologism

Sociologism, inom samhällsvetenskapen den metodologiska åsikten att sociala faktorer endast kan förklaras med andra sociala faktorer, och att således psykologiska, biologiska eller andra fenomen inte äger någon förklaringskraft för samhälleliga fenomen. Ståndpunkten förknippas framför allt med Émile Durkheim.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar