Spiritualism

Spiritualism, samlingsbenämning på kristna riktningar som betonar den heliga Andens direkta verkan i hjärtat som ett "inre ord". Bland 1500-talets kristna reformationsrörelser var de radikalare än Luther och blev föremål för hans hätska kritik. Luther betonade konsekvent att Andens verkan i hjärtat förmedlas genom det yttre ordet och sakramenten. Somliga spiritualister var politiskt radikala och understödde böndernas väpnade uppror (t.ex. Thomas Müntzer). Andra (vissa döpargrupper) var i stället pacifister; arvtagare till de sistnämnda är bl.a. kväkare och mennoniter.

Lägg till ny kommentar