Statskapitalism

Statskapitalism, term som använts av främst marxister för det ekonomiska systemet i ett samhälle i vilket statens ekonomiska roll är avgörande men som ändå är kapitalistiskt. Under statskapitalism är staten själv en stor kapitalägare, men dess viktigaste funktion är att genom interventioner i ekonomin upprätthålla storföretagens vinster. Den kapitalism som utvecklades under och efter världskrigen har betecknats som statskapitalism, senkapitalism eller statsmonopolistisk kapitalism. Termen har emellertid också använts för en utvecklingsstrategi i länder med en svagt utvecklad kapitalism. Staten kan – som i Japan efter Meijirestaurationen eller i det självständiga Indien – åta sig huvudrollen för att utveckla den nationella industrin. Inom den trotskistiska Fjärde internationalen och Frankfurtskolan började man på 1940-talet använda benämningen statskapitalism för samhällen av stalinistisk typ. Sovjetunionen sågs som ett enda stort företag som opererade inom ramen för en kapitalistisk världsekonomi.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar