Strukturfunktionalism

Strukturfunktionalism, en övergripande sociologisk teori, utvecklad av Talcott Parsons, som anger de allmänna funktioner som behövs för att ett socialt system skall kunna bestå. Funktionerna bildar regelbundenheter, strukturer. Parsons identifierar fyra sådana strukturella funktioner: anpassning till omgivningen (ekonomi), måluppfyllelse (politik), mönsterbevarande (kultur) och integration (organisation). Strukturfunktionalismen var som mest inflytelserik i efterkrigstidens sociologi fram till 1960-talet och har under senare år fått en viss renässans genom den amerikanska nyfunktionalismen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar