Substantivism

Substantivism, synsätt inom ekonomisk historia och antropologi som ifrågasätter neoklassisk ekonomisk teoris tillämpbarhet på förkapitalistiska ekonomier.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar