Supralapsarianism

Supralapsarianism är en variant av den kalvinska predestinationsläran med innebörden att Gud före Adams syndafall utvalde människor till frälsning eller undergång.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar