Sydbuddhism

Sydbuddhism, en (historiskt oegentlig) geografiskt betingad benämning på hinayana, framför allt theravada, i kontrast till nordbuddhismen (mahayana).

Kategori: 

Lägg till ny kommentar