Syndikalism

Syndikalism, utomparlamentarisk facklig åskådning som avvisar den centrala statsmakten och centralism i alla dess former och förordar lokalt fackligt inflytande och lokala avtal. Syndikalismen vänder sig mot politiskt och parlamentariskt arbete. Arbetarna bör genom direkta lokala aktioner mot företagen, t.ex. strejker, sabotage och bojkotter, överta makten och slutligen genom generalstrejk införa ett socialistiskt samhälle. Fackföreningarna skall i stället för statliga monopol överta produktionsmedlen. Georges Sorels uppfattning om generalstrejken som nyckeln till en bättre värld påverkade den italienska fascismen. Syndikalismen har haft störst inflytande i de romanska länderna. I Frankrike hade syndikalisterna ledningen i den franska landsorganisationen CGT (Confédération générale du travail) i början av 1900-talet. I Spanien hade syndikalisterna stort inflytande under 1930-talet och under spanska inbördeskriget. Vissa syndikalistiska drag finns i den amerikanska arbetarorganisation IWW (Industrial Workers of the World), som påverkade den norske arbetarledaren Martin Tranmæl. I Sverige har syndikalismen spelat en undanskymd roll. I länder där de syndikalistiska idéerna modifierats har syndikalismen haft betydelse genom sitt motstånd mot diktaturrörelser och engagemanget i den kritiska samhälls- och kulturdebatten.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.