Tachism

Tachism är en term för en typ av informell konst som baserar sig på de mer eller mindre slumpmässiga färgfläckar som konstnären åstadkommer genom att t.ex. stänka färg på en målarduk. Termen tachism har huvudsakligen varit i bruk i Frankrike; den kan jämföras med den amerikanska termen action painting.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar