Thomism

Thomism, teologisk och filosofisk riktning som utgår från Thomas av Aquino, i tur och ordning som försvar av, kommentarer till och från 1800-talet som tillämpningar av hans lära och metod på samtida frågor (se nythomism). Thomas skapade på 1200-talet en inflytelserik syntes av grekisk filosofi och kristen teologi med många särpräglade drag. Efter betydande stridigheter anbefalldes slutligen Thomas lära av påven Johannes XXII samtidigt med att Thomas kanoniserades 1323. Riktningen hölls levande, särskilt inom Dominikanorden, fram till 1500-talets slut med Thomas Cajetanus som känd företrädare men deklinerade sedan under trycket från renässansen och reformationen och de omvälvningar dessa medförde. Den fortlevde därefter främst hos dominikanerna på spansk mark, även om den mest berömde företrädaren under denna period var jesuiten Francisco Suárez. Mot slutet av 1800-talen återupplivades thomismen som motvikt till inflytandet från den moderna filosofin, främst genom Jesuitorden och påvestolen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.