Totalitarism

Totalitarism (en bildning till total, se totala institutioner), dels en tyrannisk styrelse, utövad i hela folkets namn och med dess frivilliga eller framtvingade stöd, dels ideologin bakom en sådan styrelse. Totalitarismens samhällsmodell utmärks av styrelse genom ett enda parti som genom organisationer under dess kontroll söker styra allt och alla. Förkunnelsen från partiet eller dess ledare betraktas som den absoluta sanningen och får inte ifrågasättas. Termen lanserades inom fascistiska rörelser efter första världskriget och har därefter använts om fascistiska och kommunistiska system i Italien, Tyskland, Sovjetunionen m.fl. länder.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar