Tropism

Tropism kan delas in under både biologi och litteraturvetenskapen

Tropism inom bilogin

Tropism är en rörelse hos fastsittande växter eller växtorgan framkallad av yttre stimulering. Rörelsens riktning bestäms av stimuleringens riktning. Positiv tropism betyder att rörelsen sker mot stimuleringskällan, negativ tropism att den sker från källan. Typiska exempel är fototropism, gravitropism och kemotropism. Motsvarande fenomen förekommer också hos vissa fritt rörliga organismer eller celler. Tropismer orsakas av olika celltillväxt hos motsatta sidor, t.ex. på den belysta resp. skuggsidan av ett skott; den mottagna stimuleringen leder nämligen till elektriska och hormonella förändringar (t.ex. genom tillväxthormonet auxin) i cellerna. Som följd därav uppstår skillnader i jon- och vattentransport och slutligen växthastighet på skottets motsatta sidor.

Tropism inom litteraturvetenskapen

Tropism avser en litteraturvetenskaplig term, ursprungligen titeln på en samling prosaskisser av Nathalie Sarraute, "Tropismes" (1939), som betecknar de halvt undermedvetna impulser som styr människans yttre handlingar.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.