Trotskism

Trotskism är en politisk och ideologisk riktning som hämtar sin utgångspunkt i Trotskijs idéer. Dessa har sin grund i de tankar om den permanenta revolutionen som Trotskij i motsättning till både Lenin och många mensjeviker utformade under åren före första världskriget. För Trotskij stod det klart att en revolution i Ryssland skulle komma att utlösa en våg av revolutioner i det industrialiserade väst, vars ekonomiska bistånd i sin tur skulle konsolidera den ryska revolutionen. Därmed skulle spridningen av socialismen bli global. Trotskijs vedersakare betvivlade att en omstörtning av det relativt underutvecklade ryska samhället skulle få en sådan omedelbar effekt på övriga världen. Under maktkampen i Sovjetunionen i samband med Lenins död 1924 aktualiserades åter denna motsättning; medan Stalin efter den resultatlösa väntan på världsrevolutionen förespråkade "socialismen i ett land" som en väg att stärka sovjetstaten för att kunna motstå väntade attacker från kapitalistiska västmakter, framhärdade Trotskij i den permanenta revolutionens giltighet. Därtill kritiserade han det sovjetiska kommunistpartiet för att ha stelnat i byråkrati och opportunistiskt givit avkall på den världsrevolutionära idén till förmån för samförstånd och stabilitet. Stalinismen gick segrande ur den sovjetiska kampen och trotskismens anhängare utrensades, men genom den av Trotskij initierade Fjärde internationalen (1938) överlevde trotskismen upphovsmannen och har under efterkrigstiden kommit att influera socialistiska och kommunistiska partier både i väst och i tredje världen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.