Uniformism

Uniformism eller uniformitarianism, geologisk teori enligt vilken jordytan, bergarterna och organismerna formats och utvecklats, och alltjämt formas och utvecklas, endast av de slags naturprocesser som fortfarande är i verksamhet. Uniformismen antar vidare att de geologiska processerna har ett långsamt, uniformt skeende, i motsats till katastrofläror (se katastrofism), som utgår från att hastiga och fullständigt ödeläggande händelser inträffat ett flertal gånger under jordens historia. Uniformism anges ibland felaktigt vara synonymt med aktualism. En av uniformismens tidiga förespråkare var James Hutton i det 1795 utgivna arbetet "Theory of the Earth: With Proofs and Illustrations".

Kategori: 

Lägg till ny kommentar