Urmonoteism

Urmonoteism är em religionshistorisk teori som hävdar att monoteismen var den ursprungliga formen av gudstro.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar