Utilism

Utilism (för etymologi se utilitarism), numera mindre vanlig synonym till utilitarism.

Utilism kan även handla om den sammanfattande benämning på de idéer som i Sverige förknippas med det så kallade Utilistiska samfundet, en organisation för fritänkare och radikaler som bildades 1888 och i vilken Viktor Lennstrand spelade en ledande roll.

Lägg till ny kommentar