Viktorianism

Viktorianism avser förhärskande tidsanda inom de högre samhällsklasserna i Storbritannien under drottning Victorias regering (1837–1901). Viktorianismen var en säregen blandning av moralism, kristlighet, känslosamhet och lycklig omedvetenhet, med konventionalism, prydhet och dubbelmoral som av eftervärlden hårt kritiserade skuggsidor.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar