Vitalism

Vitalism (av vital), åskådning enligt vilken allt liv beror på en speciell livskraft, som inte restlöst kan förklaras utifrån fysikens eller kemins lagar. Ofta tillskrivs livet inom det vitalistiska tänkandet en sorts ändamålsenlighet eller målinriktning som ligger utanför den mekaniska kausalitetens principer. Sådana föreställningar var vanliga bland annat inom den tyska naturfilosofin. Den kanske mest prominente företrädaren för vitalismen (eller "nyvitalism") i modern filosofi har varit Henri Bergson.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar