Vulkanism

Vulkanism är den sammanfattande benämning på alla processer och förlopp vid vilka magma och dess gaser förs från jordens inre upp till och ut på jordytan och havsbottnen samt upp i atmosfären. För utbrottsprodukter vid vulkanism, t.ex. bomber, lapilli och vulkanisk aska (pyroklastiskt material).

Kategori: 

Lägg till ny kommentar